NRK Meny

Jenter slit meir med helsa

Ein studie blant 750 ungdomar frå Sogn og Fjordane syner at jenter har fleire helseplager enn gutane. Ei av tre jenter seier i undersøkinga at dei har hovudverk minst ein gong kvar veke.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.