NRK Meny

Jenny Følling på topp

Nominasjonsnemnda i Senterpartiet har innstilt Jenny Følling på topp til Fylkestingsvalet 2015. På dei to neste plassane kjem Sigurd Reksnes og Aleksander Øren Heen. I ei pressemelding skriv leiar for nominasjonsnemnda, Erling Sande, at dei meiner lista er ei sterk og samlande. Det er opp til nominasjonsmøtet å avgjere korleis den endelege lista skal sjå ut.

Jenny Følling
Foto: Alf Vidar Snæland
Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.