NRK Meny

Jaktar nye fylkesmenn

Det er lyst ut etter fylkesmann både i Sogn og Fjordane, og i det nye Vestlandsfylket. Dei søkjer etter mellombels fylkesmann i Sogn og Fjordane frå juni i år til 1. januar 2019. Deretter søkjer dei etter felles fylkesmann for Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er ei åremålsstiling på seks år. Det er framleis ikkje bestemt kvar hovudsetet skal vere.

Anne Karin Hamre
Foto: Noralv Pedersen/NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.