NRK Meny

Jaktar nye fylkesmenn

Det er lyst ut etter fylkesmann både i Sogn og Fjordane, og i det nye Vestlandsfylket. Dei søkjer etter mellombels fylkesmann i Sogn og Fjordane frå juni i år til 1. januar 2019. Deretter søkjer dei etter felles fylkesmann for Hordaland og Sogn og Fjordane. Det er ei åremålsstiling på seks år. Det er framleis ikkje bestemt kvar hovudsetet skal vere.

Anne Karin Hamre
Foto: Noralv Pedersen/NRK