NRK Meny

Ja til to - nei til fem

Småkraftverka Helgheim og Øvrebø kraftverk i Jølster har fått løyve til bygging frå NVE. Samstundes har ein avslått fem andre søknadar om småkraftverk i Gloppen og Jølster. Alle søknadane er vurderte under eitt for å gjere ei heilskapleg vurdering av konsekvensane av utbyggingane. Helgheim og Øvrebø kraftverk gjev minst konflikt med allmenne interesser, og bidreg til produksjon av fornybar energi, meiner NVE.

Første hybridferje er på plass på Anda-Lote
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.