Ja til klimatilpasningssenter

Eit samrøystes fylkesting har løyvd 1,2 millionar kroner i spleiselaget for å etablere eit nasjonalt klimatilpasningssenter i Sogndal.