NRK Meny
Normal

Inviterer 2,6 millionar nordmenn til digital postkasse

2,6 millionar nordmenn blir i desse dagar invitert til å lage ei digital postkasse. Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT kan ein spare 400 millionar kroner om alle blir med.

Digipost

DIGITAL POST: 2,6 millionar nordmenn har fått brev med invitasjon til digital postkasse.

Foto: Hans Ola Hevrøy / NRK

Ellen Marie Kurås Langen

PRODUKTSJEF: Ellen Marie Kurås Langen arbeider ved Difi sitt kontor i Leikanger.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

No for tida sender Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ut eit brev til norske innbyggarar med informasjon om digital postkasse.

Så langt har rundt 1,2 millionar nordmenn teke i bruk den digitale postkassa, og no vil Difi ha med seg 2,6 millionar til.

– Vi sender ut eit fysisk brev, paradoksalt nok, der vi oppfordrar innbyggarane til å velje seg ei digital postkasse. Det kom litt trått i gang, men no ser vi at folk verkeleg startar å ta det i bruk, fortel produktsjef ved Difi sitt kontor på Leikanger, Ellen Marie Kurås Langen.

Etter at kampanjen starta for cirka to veker sidan, har omlag 135 000 nye nordmenn tatt tenesta i bruk.

Ingen tvang

Difi Leikanger

SENDER BREV: Direktoratet for forvaltning og IKT vil at flest mogleg skal bruke digital postkasse.

Foto: Magnus Gamlem/NRK

Den digitale postkassa skal vere ei løysing for å ta imot og oppbevare post frå statlege forvaltningsorgan.

I Oslo har 29,5 prosent av innbyggarane tatt i bruk postkassa. Det er den høgaste prosentandelen av alle fylka i landet. I Sogn og Fjordane har 21,9 prosent registrert seg. Det er minst av landet sine 19 fylke.

For sjølv om Difi har sett i gang ein storoffensiv for å få flest mogleg over på den digitale løysinga, er det ikkje eit krav at den gamle postkassa på veggen blir bytta ut.

– Hovudregelen no når det offentlege skal kommunisere med innbyggarane, er at det skal skje digitalt. Men som innbyggar har du ein moglegheit til å reservere deg mot digital kommunikasjon, sånn at du framleis kan ta imot posten i den grøne postkassa, seier Kurås Langen.

Kan spare 400 millionar

Ifølge Difi kan det offentlege spare mykje pengar om mange vel å ta imot post digitalt.

– Det offentlege sender ut 40 millionar papirbrev årleg. Ein reknar ei innsparing på 10 kroner per brev viss ein sender dei digitalt i staden. Her er det mogleg å spare 400 millionar kroner, seier produktsjefen.

Så langt har det blitt sendt tre millionar brev til ei digital postkasse i 2016.

– Ein har også miljøperspektivet. Det må hoggast ein del tre når ting skal skrivast ut på papir. I tillegg ynskjer mange å kommunisere digitalt i dagens samfunn, meiner ho.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.