NRK Meny

Inntektsauke for vestlandsbøndene

Inntektene per årsverk i jordbruket auka med to prosent i 2016, etter to år med sterk inntektsauke. På Vestlandet var auken sju prosent, medan gardbrukarar på Austlandet tente mindre pengar. Det syner tal frå Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) som blei lagt fram torsdag.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.