Innsynskrav skapar arbeid

Lærdal kommune får så mange krav om innsyn i saker at rådmannen no vurderer å tilsetje ein ekstra person for å ta seg av alle sakene. Det skriv nettavisa Porten.no. Berre i ei av sakene er det produsert over 120 dokument. I mange av sakene har rådmannen sjølv gått inn og tatt seg av saksbehandlinga fordi fleire av sakene er belastande for dei tilsette i kommunen.