Innstilte avgangar på Lavik-Oppedal

På ferjesambandet Lavik-Oppedal er avgangane frå Lavik 20:50 og Oppedal 21:20 innstilte grunna tekniske problem, opplyser Norled.