NRK Meny

Innstilt II

Ferja på ferjesambandet Måløy – Oldeide er innstilt. Det blir båt for persontrafikk. Båten går frå hurtigbåtkaien i Måløy og til Oldeide, melder Statens vegvesen.

Laster Twitter-innhold
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.