NRK Meny

Innstilt ferje på E39

C-ruta på sambandet Lavik-Oppedal på E39 er innstilt på grunn av tekniske problem. Først var det B-ruta som var innstilt, men Norled har bytta om på ferjene.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.