Innstilt ferje

To avgangar er innstilte på ferjesambandet Lavik-Oppedal. Dette gjeld avgangen frå Oppedal kl. 13.30 og frå Lavik kl. 14.00, melder Norled.