Innstilt ferje

Ferjesambandet Måløy-Oldeide er innstilt på grunn av tekniske problem, melder Statens vegvesen.