Innstilt ferje

På fylkesveg 614 i Sogn og Fjordane er ferjesambandet Stårheim-Isane innstilt. Årsaka er tekniske problem, melder Fjord1. Les fleire trafikkmeldingar her.

Vegopning på Bergum i Førde kommune