NRK Meny

Innstiller avgangar

Norled opplyser at dei har problem med ei ferjestø og at dei difor ikkje får lada ferja. Dermed må dei kansellere avgangane frå Lavik klokka 17.10, Oppedal 17.40 og Lavik 18.10.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.