NRK Meny
Normal

Fleirtalet i fylkets minste vil ikkje bli større

Eit stort fleirtal av dei spurte innbyggjarane i Solund vil at kommunen skal halde fram åleine. Spesielt dei yngste i Sogn og Fjordane sin minste kommune seier nei til kommunesamanslåing.

Gunn Åmdal Mongstad

NEI TIL SAMANSLÅING: Eit klart fleirtal av dei spurte i Solund vil at kommunen held fram som i dag. Ordførar Gunn Åmdal Mongstad frå Senterpartiet.

Foto: Bård Siem / NRK

– No har vi fått tydelege signal. Eg trur også det er eit klokt signal ut frå min ståstad. Eg er glad for at eg tenkjer i same bane som dei fleste innbyggjarane, seier Senterparti-ordførar Gunn Åmdal Mongstad i Solund.

Solund er ein av fleire kommunar som har valt å be innbyggjarane til råds med ei såkalla innbyggjarundersøking. Undersøkinga er gjort av Opinion AS over telefon. I Solund har 150 innbyggjarar sagt sitt. 67 prosent av dei spurte er mot samanslåing, medan 20 er for.

Laster innhold, vennligst vent..

(Klikk på grafikken for å sjå prosentfordelinga. Merk: Resten av dei 150 spurte har svart Veit ikkje eller Vil ikkje svare).

Politikarane har flagga nei

Kommunestyret i Solund skal ta endeleg stilling til kommunereforma seinare i vår, men har allereie flagga at dei meiner geografien gjer at dei er best tente åleine. På vegen mot dette standpunktet har Solund-politikarane vore gjennom fem ulike utgreiingar og skrive under på tre intensjonsavtalar.

– Vi har enno til gode å sjå noko som tilseier at ei samanslåing vil vere bra for vårt samfunn, uttalte ordførar Gunn Åmdal Mongstad til NRK.no i byrjinga av mars.

– Ikkje overraskande

No har ordføraren og kommunepolitikarane fått svara frå innbyggjarundersøkinga. Der støttar eit stort fleirtal altså opp om den retninga politikarane har valt.

Solund-ordføraren synest det er vanskeleg å svare på om undersøkinga er farga av at politikarane allereie har vore tydelege på eit nei.

– Vi har gjennomført tre undersøkingar før denne, og tendensen var den same i dei. Resultatet er ikkje noko veldig overraskande, seier Åmdal Mongstad.

Størst motstand blant dei unge

Går ein inn i tala viser undersøkinga at motstanden mot samanslåing er spesielt stor blant dei yngste. I aldersgruppa 16–29 år er 90 % mot samanslåing, og berre 10 prosent for. I aldersgruppa 30–44 år er 71 % mot og 25 % for, i gruppa 45–59 år er 60 % mot og 19 for, medan det i aldersgruppa 60+ er 61 % mot samanslåing og 23 % for.

Ordføraren meiner det er interessant at motstanden er stor blant dei unge. Ho viser til at mange i denne aldersgruppa reiser ut av kommunen for å gå på vidaregåande skule og gjerne blir vekke nokre år.

– Dei yngste som har vore med i undersøkinga er sterkt knytt til Solund. Det er interessant at heile denne arbeidsgruppa stemmer slik, også at dei som er i etablerarfasen tenkjer at det å vere eigen kommune er det beste alternativet, seier ordføraren om rådet dei har fått.

Sjekk resultata frå alle folkerøystingane og innbyggjarundersøkinga i dei andre kommunane her.

Klikk på kartet for å sjå røystealternativa i dei ulike kommunane.

Laster kart, vennligst vent...
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.