NRK Meny

Innbyggjarane vil ha namnet Førde

Førde er kommunenamnet som fell best i smak blant innbyggjarane i Førde og Naustdal. Det viser innbyggjarundersøkinga som er gjort om namnet på den nye storkommunen i Indre Sunnfjord, skriv Firda. 59 prosent av dei spurde i Naustdal vil ha Førde-namnet, medan 75 prosent av dei spurde i Førde også vil halde på dagens kommunenamn. Politikarar i både Jølster, Gaular og Naustdal har tidlegare sagt at det er fullstendig uakseptabelt om namnet på den nye storkommunen blir Førde. I intensjonsavtalen går det fram at kommunen skal heite Sunnfjord.

Vegopning på Bergum i Førde kommune