Innbyggjarane i Underdal isolerte

Bygda Underdal i Aurland er no heilt isolert, etter at vegen er vaska vekk av dei enorme vassmengdene. Innbyggjarane er redde, seier ordføraren.

Veg vekke i Underdal

SJÅ VIDEO: Elva vaska vekk vegen til Underdal tysdag. (FOTO: DAVID UNDERDAL)

– Folk i Underdal har mista vegsambandet og er redde for at det skal kome mykje vatn ned dalen til husa. No snakkar me med dei, slik at dei kan organisere korleis dei skal takle det, seier ordførar Noralv Distad.

Voldsomme vassmengder funne ein eigen veg ned til bygda Underdal. Oppmodinga frå ordføraren er klar.

– Alle må ta forholdsreglar, når det kjem slike kollossale vassmengder. Det gjeld også andre stader i kommunen som er råka.

Han lovar at kommunen skal gjere sitt for å hjelpe folk.

– Me har helsepersonell og heimesjukepleien klar, og har båt liggande klar. Me prioriterer liv og helse, seier ordføraren.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.