Braut seg inn og stal mobiltelefonar

Mobiltelefonar for ein større verdi er stolne frå ein telebutikk i Førde. Innbrotet har skjedd ein gong mellom laurdag ettermiddag og måndag morgon.

Innbrot ved telebutikk i Førde

MOBILAR: Tjuvane braut seg inn i butikken og tok med seg mobiltelefonar til ein førebels ukjend verdi.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen

– Innbrotet vart oppdaga måndag morgon, men det er uklart kor tid innbrotet skjedde. Vi veit heller ikkje korleis dei har kome seg inn i bygget, men dei har skore seg inn gjennom gipsplater i veggen for å kome inn i telebutikken, fortel Inge Værøy ved Politiets operasjonssentral.

Butikken ligg i handelshuset Elvegården i Førde, men det er ikkje oppdaga at det er gjort innbrot i nokon av dei andre butikkane.

– Vi har ikkje oversikt over kor store verdiar som er stolne, seier Værøy.

Saka blir vidare etterforska av Førde og Naustdal lensmannskontor.

Stengt butikk etter innbrot i Førde.

STENGT: Det er førebels uklart korleis tjuvane har klart å kome seg inn i lokalet.

Foto: Stine Kyrkjebø Johansen
Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.