NRK Meny

Ingen toppsjefar frå campus Sogndal

Tidlegare direktør ved Høgskolen Stord/Haugesund, Tage Båtsvik, blir organisasjonsdirektør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dermed har Sogndal, den neste største campusen ved HVL, ingen i leiargruppa når ni av ti sjefar er tilsette. Den siste sjefsjobben – økonomidirektørstillinga – blir lyst ut på nytt. Karianne Bergheim ved Campus Sogndal har trekt søknaden sin til denne stillinga.

Tage Båtsvik
Foto: Terje Rudi/HVL
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.