NRK Meny

Ingen toppsjefar frå campus Sogndal

Tidlegare direktør ved Høgskolen Stord/Haugesund, Tage Båtsvik, blir organisasjonsdirektør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dermed har Sogndal, den neste største campusen ved HVL, ingen i leiargruppa når ni av ti sjefar er tilsette. Den siste sjefsjobben – økonomidirektørstillinga – blir lyst ut på nytt. Karianne Bergheim ved Campus Sogndal har trekt søknaden sin til denne stillinga.

Tage Båtsvik
Foto: Terje Rudi/HVL
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.