NRK Meny

Ingen toppsjefar frå campus Sogndal

Tidlegare direktør ved Høgskolen Stord/Haugesund, Tage Båtsvik, blir organisasjonsdirektør ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Dermed har Sogndal, den neste største campusen ved HVL, ingen i leiargruppa når ni av ti sjefar er tilsette. Den siste sjefsjobben – økonomidirektørstillinga – blir lyst ut på nytt. Karianne Bergheim ved Campus Sogndal har trekt søknaden sin til denne stillinga.

Tage Båtsvik
Foto: Terje Rudi/HVL