Ingen tek ansvar for forureining

Dei offentlege etatane peikar på kvarandre. Ingen tek ansvar for å finne ut av kven som står bak tilgrisinga av hamnebassenget i Måløy.

Fiskeolje

TILGRISA: Fiskefeitt i fjorden har ført til vond lukt og fleire døde fuglar i Måløy.

Foto: Kenneth Svoren

Hamnebassenget i Måløy har i fleire veker vore tilgrisa av fiskefeitt. Men verken politiet, fylkesmannen si miljøvernavdeling, Vågsøy kommune eller Kystverket har så langt teke ansvar for å for å finne ut av kven som står bak.

– Tilgrisinga har pågått i årevis og ingen har teke ansvar for å rydde opp. Slik er det også i dag. Det heile er frykteleg provoserande, seier Kenneth Svoren. Han har ein båt i hamnebassenget, som no er fullstendig tilgrisa med feitt.

Kommunen avviser ansvar

Lensmannen i Vågsøy, Tormod Hvattum, uttalte i går at politiet ikkje kan gjere noko med saka før Vågsøy kommune har kome på bana.

– I medhald av ureiningslova overlèt vi denne type saker til kommunen, seier han mellom anna.

Brannsjefen i Vågsøy, Kim Hjelle, avviser at Vågsøy kommune har ansvaret.

Brannsjef Kim Hjelle

IKKJE KOMMUNEN SITT ANSVAR: Kim Hjelle, Brannsjef i Vågsøy, seier det ikkje er kommunen sitt ansvar å rydde opp i forureininga.

Foto: Bjarne Eldevik / NRK

– Det har aldri vore aksjonert mot fiskefeitt i fjorden. Dette er ei type forureining som kommunen ikkje kan ta ansvaret for å rydde opp i, seier Hjelle.

Hos fylkesmannen si miljøvernavdeling får vi opplyst at det anten er Kystverket eller Vågsøy kommune som har tilsynsansvar i denne type saker.

Døde fuglar

Vaktleiar ved Kystverket sitt beredskapssenter, Stig Nordås, fortel at Kystverket først gjennom NRK fredag ettermiddag vart kjend med tilgrisinga av fjorden i Måløy. Nordås fortel at Kystverket vil sjå på saka. Ut over dette har han ingen kommentar.

Kenneth Svoren er opprørt.

– Vi har fått nok av at det blir sleppt ut fiskefeitt som forsøplar heile hamnebassenget. Feittet har i tre veker lagt seg som eit belegg langs heile strandlinja, spesielt på Ivahavet der det ligg 150 lystbåtar og der mange folk bur. Forsøplinga har pågått i mange år, men ingenting blir gjort, sa ein provosert Svoren til NRK i går.

Han fortalde at fleire fuglar var daude etter å ha vorte tilgrisa med feitt. Han påpeika også at fiskefeittet fører til svært vond lukt og båtane må spylast, vaskast og behandlast på nytt.