NRK Meny

Ingen nye studieplassar i sikte

Sjukepleiestudiet i Førde er svært populært, men det ligg førebels ikkje an til at det blir oppretta fleire studieplassar. Etter hovudopptaket i går står 650 på venteliste, medan 81 studentar får plass ved sjukepleiestudiet frå hausten av. Dekan for helsefag ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Randi Skår, seier tilgangen på praksisplassar gjer at dei har nådd ei grense for talet studieplassar.

Høgskulen i Sogn og Fjordane
Foto: NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.