NRK Meny
Normal

Ingen har sett bjørnen

Det nærmar seg no to veker sidan siste observasjonen av bjørn her i fylket. Det er heller ikkje gjort nye funn av dyrekadaver som fortel om bjørn.

Sverre Tveiten i Statens Naturoppsyn vil likevel ikkje konkludere med at bamsen har forlate fylket.

- Dette er det umogeleg å svare på, seier Tveiten.

- Han kan ha forlate fylket, eller han held seg ein eller annan stad i området og er blitt meir vegetarianar.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.