NRK Meny
Normal

Ingen gruvedrift utan undersøkjing

Nordic Mining må drive arkeologiske undersøkjingar.

Vevring

Vevring

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Selskapet Nordic Mining må drive omfattande arkeologiske undersøkjingar i Vevring før dei kan starte gruvedrift.

fakkeltog i Vevring

Innbyggjarane i Vevring har gjort mykje for at nordic Mining ikkje skal få etablere seg med gruvedrift i Engebøfjellet. Her går dei i fakkeltog. Arkivfoto.

Foto: Eli Eikenæs Vengen / NRK

Fylkeskulturdirektøren viser til at tre delar av planområdet vart undersøkt på1990-talet, og at det då vart gjort funn av automatisk freda kulturminne alle stader, skriv BT.

Bergen sjøfartsmuseum har varsla at det også må gjerast kulturminneundersøkjingar i fjorden.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.