Ingen gruvedrift utan undersøkjing

Nordic Mining må drive arkeologiske undersøkjingar.

Vevring

Vevring

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Selskapet Nordic Mining må drive omfattande arkeologiske undersøkjingar i Vevring før dei kan starte gruvedrift.

fakkeltog i Vevring

Innbyggjarane i Vevring har gjort mykje for at nordic Mining ikkje skal få etablere seg med gruvedrift i Engebøfjellet. Her går dei i fakkeltog. Arkivfoto.

Foto: Eli Eikenæs Vengen / NRK

Fylkeskulturdirektøren viser til at tre delar av planområdet vart undersøkt på1990-talet, og at det då vart gjort funn av automatisk freda kulturminne alle stader, skriv BT.

Bergen sjøfartsmuseum har varsla at det også må gjerast kulturminneundersøkjingar i fjorden.

Knut Horvath Maristuen skal passe på at reinen heldt seg på rett side av riksvegen over Hemsedalsfjellet.
I dag kunne Førde Brannvern ta i bruk den første stigebilen i Sogn og Fjordane, og dermed kan dei nå heilt opp til dei øvste etasjane på dei høgaste bygga.
Ferjer som ikkje går når dei skal, er dessverre eit ikkje ukjent fenomen her på Vestlandet. 
På E39-sambandet Anda-Lote i Nordfjord var det over 100 innstilte avgangar i fjor. Og for nokon kan ei innstilte ferje få alvorlege konsekvensar.