NRK Meny

Inga fråsegn frå Vestlandsrådet

Vestlandsrådet finn det ikkje rett å kome med ei fråsegn som protesterer mot tilbodet frå regjeringa i landbruksforhandlingane, det seier leiar for rådet, Jon Aasen. Vestlandsrådet er eit politisk samarbeidsråd for dei fire vestlandsfylka. Det var representantane frå Sogn og Fjordane som ønskte å få ei slik fråsegn. Aasen seier dei ikkje finn det rett sidan Vestlandsrådet også er sett saman av representantar frå regjeringspartia.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.