Ikkje utvida kontroll i Førde

Mattilsynet har ikkje utvida kontrollen ved Gilde Vest i Førde.

Gilde Vest sitt slakteri i Førde.
Foto: Øystein Windstad / NRK

Førde-anlegget er ein av dei største råvareleverandørane til den E.coli-råka spekematproduksjonen i Sogndal. Men ei veke etter E.coli-avsløringa i Sogn er kontrollen i Førde ikkje auka. 

 - Kontrollen er som vanleg - det vil seie på eit høgt nivå, seier distriktssjef i Mattilsynet, Rune Myklatun.

Snart ei veke

Det var måndag sist veke E.coli-mistanken vart retta mot spekematproduksjonen ved Gilde si dotterverksemd Terina i Sogndal. Og onsdag vart mistanken stadfesta, altså for nesten ei veke sidan.

Venta omfattande granskingar

Gilde Vest i Førde er storleverandør av storfekjøt og sauekjøt til spekematproduksjonen i Sogndal. Og driftssjef Jakob Sætre ved Gilde i Førde sa for ei veke sidan at dei venta snarlege omfattande granskingar av Mattilsynet. Men dette er framleis ikkje gjort.

Må fylgje direktiv frå Mattilsynet

- Grunnen til at det ikkje er sett i verk spesielle tiltak er at Mattilsynet driv med ei sentral sporing av e.coli-bakterien, og vi har ikkje fått beskjed om å sette i verk meir omfattande tiltak i Førde, seier Myklatun. - Vi kan ikkje sette i gang slikt utan direktiv frå Mattilsynet sentralt, det er viktig at vi fylgjer beskjedane vi får derifrå, fordi dei har kontrolloen over kvar kjøtet kjem frå. Førde er på lik linje med andre råvareleverandørar til Terina i Sogndal, og vi ventar til vi får beskjed om åeventuelt sette i verk tiltak, seier dirstriktssjef Rune Myklatun.

Atle Steinar Solheim vart overraska med nyheita om at han er ein av fem nominerte
Over 80 barn var samla på Jølstraholmen for å tjuvstarte adventstida med pynting av pepperkakehus.
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.