NRK Meny
Normal

Ein sorenskrivar vil ha samanslåing - den andre ikkje

Det blir neppe noko samanslåing av tingrettane i fylket med det fyrste, trass i at Fjordane tingrett ivrar for å slå seg saman med Sogn.

Sorenskrivar Terje Mowatt

– RETT MED STØRRE EINING: Sorenskrivar Terje Mowatt vil ha samanslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett.

Foto: NRK

Årsaka er at sogningane strittar imot. Men sorenskrivar Terje Mowatt i Fjordane tingrett meiner samanslåing må til.

– Krava til kompetanse, kvalitet, mange ting tilseier at vi bør vere større einingar. Vi meiner i domstolen at det er rett å få ei større eining.

Men motstanden i Sogn gjer at det heile truleg blir lagt på is. Både Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen vil ha færre tingrettar, men førebels berre hjå dei som er viljuge til det.

– Med dei øvrige domstolane trur eg det vil ligge litt på is, for Justisdepartementet seier dei ikkje har ressursar til å gjennomføre den store strukturendringa i første instans.

– Kan forme omlegginga sjølv

Mowatt hadde håpa på meir velvilje frå Sogn. Ved ei friviljug samanslåing meiner han dei kan forme omlegginga sjølve, slik dei gjorde med Nordfjord i si tid. Der er det framleis ein rettssal som blir styrt frå Førde.

– Akkurat den same argumentasjonen kan vi bruke i Sogn, så eg håpar og trur at vi skal få det til . Men då må vi ha ein positiv medverknad, elles har vi ikkje kontroll på det.

– Nei, av omsyn til publikum

Harald Hjermann

USAMD MED KOLLEGAEN: Sorenskrivar Harald Hjermann i Sogn ivrar ikkje for samanslåing.

Foto: Arve Uglum / NRK

Sorenskrivar Harald Hjermann i Sogn er langt frå så entusiastisk som kollega Mowatt i Førde.

– Det skal mykje til at det skjer ei endring i denne perioden. Det er først og fremst av omsyn til publikum, for vi er eit fylke med lange reiseavstandar.

– Men din kollega Terje Mowatt tek til orde for å slå saman med argumentasjon om å få til ei desentralisert løysing slik ein til dels har på Nordfjordeid?

– Det er klart at det reduserer problema. Men vi opplever at mange oppsøker domstolen personleg for å få råd og hjelp i til dømes arvesaker. Det er ei form for service som er viktig og som blir mykje vanskelegare med ei samanslåing, seier Hjermann.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.