NRK Meny

Ikkje lenger Fram Flora

Næringsselskapet Fram Flora byter namn til Aksello og blir fylkesdekkande. Selskapet har i dag ni eigarar, men ynskjer seg no fleire. – Ein utvida eigarskap gir oss større musklar. I tillegg til auka aksjekapital og finansielle moglegheiter, gir det eit breiare nettverk og meir kompetanse, seier dagleg leiar Lone Bareksten.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.