Ikkje kutt i Florø no

Helse Førde vil likevel ikkje avvikle sengeposten på 14 senger ved nærsjukehuset i Florø.

For to månader sidan bad styret i Helse Førde om å få ei sak på bordet til styremøtet komande fredag, der dei skulle vurdere å legge ned sengeposten for å spare pengar. Men saka kjem ikkje, seier styreleiar Clara Øberg.

Har skremt styret

Nedleggingstanken kom etter at Bremanger kommune sa nei til å betale sin del av spleiselaget for sengeposten ved nærsjukehuset i Florø.  Flora kommune sa nei til ta over Bremanger sine plikter.

Då valde styret i Helse Førde å starte ein prosess for å avvikle alle dei 14 sengene for å spare pengar. Adminsitrasjonen skulle ha klar konsekvensane til styremøtet fredag.

Men Clara Øberg vedgår at då helseministeren varsla at ho ville gripe inn i etterkant av vedtaket om å redusere ortopedien i Lærdal, har det skremt styret.

- Etter all turbulensen i etterkant av kuttforslaga tidlegare i år, har Helse Førde styret gått i seg sjølv, seier Øberg.

- Florø ikkje verna

-  Å ta opp slike omfattande omorganiseringar i budsjettsaker vil vi gå bort frå. Det skaper mykje uro.

- Betyr det at sengeposten i Florø er verna?

- Nei, eg vil ikkje seie at noko av det vi driv med er verna. Men vi treng ein lengre strategisk prosess før vi bestemmer oss i saka.