NRK Meny
Normal

Ikkje innsparingar i Helse Førde

Helse Førde har så langt ikkje greidd å rette opp mankoen på kring 20 millionar kroner på årets budsjett.

Førde sentralsjukehus
Foto: NRK

I økonomirapporten styret får presentert komande torsdag er avviket på 18,1 millionar kroner. Så langt kan ikkje administrasjonen dokumentere nokon effekt av innsparingstiltaka som vart vedtekne før sommarferien.

 

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.