Ikkje DNA frå ulv

Det er ikkje funne DNA etter ulv i prøvene som vart sende inn til analyse etter sauedrapa i Naustdal for rundt to veker sidan. Mens den eine prøva er etter raudrev, har ein ikkje har klart å slå fast kva dyr dei to siste prøvene kjem frå. Statens naturoppsyn seier dette likevel ikkje betyr at det ikkje er ulv som har vore på ferde i Naustdal.