I-endingane kan stå for fall

Sogningar og andre som skriv til dømes «soli», «døri», «husi» og så vidare må kanskje snart slutte med det.

Ordlister og ordbøker

MANGE MÅTAR: I dag kan ein avslutte verb og substantiv nærmast alt etter dialekt. Det likar Språkrådet dårleg.

Foto: Gøril Grov Sørdal / NRK

På nynorsk er det i dag lov å skrive i-ending i ein del verb og substantiv, men no vil Språkrådet denne valfridommen til livs.

Hovudårsaka til at dette i-målet er føreslått er fjerna frå norma er at vi ser at det nesten ikkje er brukt. Heller ikkje dei i områda der i-målet er tydeleg i talemålet, seier Grete Riise, leiar i rettskrivingsnemda i Språkrådet.

Dei mange og ulike skriftsformene innanfor nynorsken kan forvirre. Språkrådet har som mål å gjere det enklare.

– Vi er blitt bedne om å forenkle og minske valfridomen. Og då er fjerning av i-målet eit av forslaga, seier Riise.

Dermed kan i-endingane til dømes i sognamålet snart vere historie, i alle fall om ein ønskjer å skrive korrekt og godkjent nynorsk.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.