I dag tek vi deg med direkte frå Gulen

Programleiarane Gro Ravnestad og Stian Sjursen Takle har reist til Gulen for å sende to timar direkte på radio og i nett-TV.

Programleiarane Gro Ravnestad og Stian Sjursen Takle har reist til Gulen for å sende to timar direkte på radio og i nett-TV.

SJÅ SENDINGA: Programleiarane Gro Ravnestad og Stian Sjursen Takle har teke med seg mikrofonar og sendeutstyr til Gulen.

For i eit stort i industriområdet i Gulen med utsikt mot Fensfjorden, er det eit variert næringsliv.

Rundt 400 personar jobbar med stein og grus, lagring og produksjon av utstyr til oljeindustrien og tømming av avfall. I tillegg er det no reist eit nytt stort næringsbygg, Vidsyn.

Høyr og sjå sendinga direkte i nettradio eller nett-TV frå 14:03 til 16:00.