I dag skal høgskulen diskutere vegen vidare

I Sogndal er det stor skepsis til samanslåing. Andre stader i landet meiner studentar at samanslåinga av fleire høgskular til det nye store NTNU har vore ein suksess.

Høgskulen i Sogn og Fjordane

HØGSKULEN: I dag vert planane for ein fusjon mellom Høgskulen i Sogn og Fjordane og høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Frå årsskifte vart høgskulane i Ålesund, Gjøvik og Sør-Trøndelag slått saman med storebror NTNU i Trondheim. I dag får høgskulestyret i Sogn og Fjordane presentert utkastet til ein fusjonsavtale med høgskulane i Bergen og Stord/Haugesund. I Sogndal er skepsisen stor, men i Gjøvik er erfaringane så langt svært positive.

– Vi har eit mykje betre kvalitetsstempel no enn vi hadde tidlegare, seier Jonathan Sørfonden. Han er tidlegare leiar i Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik.

Han meiner det kling langt betre med NTNU enn Høgskolen i Gjøvik.

– For min del som student som skal uteksaminerast, så er det mykje betre å uteksaminerast frå NTNU enn frå høgskulen.

Samanslåing

Nye NTNU er Norges største utdanningsinstitusjon med 39.000 studentar.

– Hjå oss var det eigentleg ikkje motstand, vi var svært nøgde med fusjonen, seier Sørfonden.

Ingrid Moe Albrigtsen

SKEPTISK: Ingrid Moe Albrigtsen er leiar for studenparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Foto: Eva Marie Felde / NRK

No gå det føre seg ein liknande prosess på Vestlandet. I dag får styret ved Høgskulen i Sogn og Fjordane presentert utkastet til ein avtalte om samanslåing med Høgskulen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund. Barnet har fått namnet Vestlandshøgskulen, men prosjektet møter motstand både hos studentar og mange av dei tilsette i Sogn og Fjordane.

– Det er snakk om å bli stor og viktig, men det er veldig vanskeleg å stelle seg til, seier Ingrid Moe Albrigtsen.

Ho leiar studenparlamentet ved Høgskulen i Sogn og Fjordane og stør seg på ei stundentundersøking der heile 87 prosent sa nei til å i det heile tatt forhandle om fusjon.

– Dei som har klart å finne fusjonspartnarar som passar godt i lag, for dei er det vel og bra. Men her blir ikkje vi nødvendigvis betre av at vi fusjonerer.

Positive i nordfylket

I Ålesund er tonen ein heilt anna. Etter drygt fire månader som ein del av NTNU, er påtroppande leiar i studentparlamentet, Gjermund Kvernmo Langset, framleis positiv.

– Det er klart at NTNU er eit veldig sterkt varemerke for mange av dei utdanningane som er i Ålesund, som ingeniør og tekniske utdanningar, seier Kvernmo Langset

– I Sogn og Fjordane går diskusjonen mykje på sjølvråderett, korleis opplever du at det er for Ålesund i dag?

– Eg opplever at Ålesund er eit sjølvstendig campus. Førebels har vi lokal administrasjon og lokal leiing.

Men i Sogndal meiner Moe Albrigtsen at lykka er ikkje nødvendigvis handlar om å bli større.ed Høgskulen i Sogn og Fjordane presentert utkastet til ein avtalte om samanslåing med Høgskulen i Bergen og Høgskolen Stord/Haugesund

– Slaget er ikkje tapt. Vi har ikkje tenkt å gi oss før 9. juni, det er då vedtaket skal gjerast, seier Moe Albrigtsen.

Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.
Mange hoppbakkar i Norge ligg som attgrodde monument frå ei gløymd stordomstid. Og utan hoppbakkar forsvinn også skihopparane. Men på Hafslo i Sogn og Fjordane held brødrene Lomheim hoppsporten i live med hundrevis av dugnadstimar, i håp om ein gong å sjå nye rekruttar sleppa seg frå bommen.