NRK Meny
Normal

Hylla for 50 år som fagorganisert

Gerd Signe Grinde Håre frå Sogndal er på sitt aller første landsmøte i Arbeidarpartiet. Der vart ho hylla av toppane i partiet og LO.

Kjersti Stenseng, Gerd Signe Grinde Håre og Gerd Kristiansen

– EIN BAUTA: Gerd Signe Grinde Håre flankert av partisekretær Kjesti Stenseng (t.v.) og LO-leiar Gerd Kristiansen.

Foto: Arbeidarpartiet

Grunnen er at ho har vore LO-medlem i 50 år, gjennom forbundet NNN. Ho har drive fagforeiningsarbeid lokalt. og har fått utmerkinga Rallaren utdelt av distriktssekretær Nils P. Støyva i LO.

– Dette er verkeleg noko å være stolt av, og vi i LO er stolte av deg og den store innsatsen du har gjort i alle desse åra, sa LO-leiar Gerd Kristiansen.

Stor ressurs

Partisekretær Kjersti Stenseng i Arbeidarpartiet sa at Gerd Signe er ein stor ressurs for partiet i valkampen.

– Ho stiller alltid trufast opp på stand og på talrike valarrangement, og ho er ein primus motor på første mai i Sogndal. Det er flott at ho vil bruke pensjonisttida si for partiet, og vi er glade for at ho vil bruke erfaringa si frå eit langt arbeidsliv i kampen for eit samfunn der alle skal med.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.