NRK Meny
Normal

Hydro-sjefen lei av negativt fokus

- Den einsidige framstillinga av Årdal som eit samfunn i krise var heilt feilaktig, seier konsernsjef Eivind Reiten i Hydro.

Konsernsjef i Hydro, Eivind Reiten
Foto: Arash A. Nejad / Scanpix

Torsdag var Hydro-sjefen på besøk i Årdal, og der presiserte han veldig sterkt at Årdal vil vere ein viktig del av Hydro i mange tiår framover.

- Vi har investert fleire milliardar kroner i Årdal, seinast i det nye teknologisenteret, og Årdal har alle føresetnader for å vere ein viktig del av Hydro i mange tiår framover, seier Eivind Reiten. Han var i Høyangeronsdag, og Årdal torsdag.

Hydro-sjefen legg ikkje skjul på at han meiner politikarane, næringsministeren inkludert, og mange andre har vore for einsidige i si framstilling av Årdal som eit samfunn i krise, ei fråflyttingsbygd.

- Det er ikkje og har ikkje vore realiteten. Fakta er at vi har investert mykje i Årdal, faktisk meir enn dei fleste andre stader der Hydro er etablert, seier Reiten.

Hyggeleg besøk

Under tidlegare besøk til Sogn er Hydro-sjefen møtt med både bannarar, demonstrasjonar og sinte arbeidarar. Det var ikkje situasjonen denne veka.

Årdal vil få to store nyetableringar dei neste åra som skaper 130 nye arbeidsplassar. I tillegg er det under etablering opp mot 50 nye arbeidsplassar i små og mellomstore bedrifter. Ikkje rart torsdagens besøk meir hadde form av ei signingsferd.

- Det er naturleg med støy i samband med alle omstillingsprossessar. Men dagens besøk er nok det hyggelegaste eg har hatt i Årdal på lang tid, seier konsernsjef Eivind Reiten. Han er godt nøgd med den omstillingsprosessen som Hydro har gjennomført i Årdal og Høyanger. Han vil ikkje åleine ta æra for at prosessen har vorte vellukka, men deler æra med kommunen og dei tilsette.

Fire milliardar

Leiinga i Hydro er opptekne av å formidle at dei har investert meir enn fire milliardar kroner i Årdal dei siste åra, inkludert kraftutbygginga i Nye Tyin. No starter bygginga av det nye teknologisenteret i industribygda, ei investering på 200 millionar kroner. Senteret skal stå ferdig i 2008.

Eivind Reiten seier han og kommunen no skal jobbe for å få Årdal til å framstå som eit levedyktig samfunn med sikre arbeidsplassar.

- Årdal er ein fin stad å bu for alle som vil ha eit interessant arbeid, seier Reiten.

Detaljane skal finpussast
Huset til filosofen Wittgenstein flyttar.
Vestlandsbønder må hente enorme mengder naudfôr frå Austlandet og Sverige. Dette fordi begge grasavlingane på Vestlandet var langt under normalen i sommar.