Hurtigruta vert hotell i Måløy

Eit hurtigruteskip og eit turistskip skal fungere som hotell i Måløy under seglskuteregattaen Tall Ships Race i 2008. Løysinga gir byen 1500 nye hotellsenger.

I dag har Måløy berre 49 hotellsengeplassar.

Når verdas største seglskuteregatta går av stabelen i 2008 kjem det mange tusen gjestar, og mange treng overnatting.

Prosjektleiar Helge Hjelle seier dei er i forhandlingar med både Fred Olsen Lines og Troms Fylkesdampskipsselskap for å få på plass ei løysing. Hjelle seier han har sendt ein førespurnad om å få leige hurtigruteskipet "Trollfjord" til føremålet.

- Vi er heilt avhengige av å få til ei løysing med flytande hotell. Viss vi får nei frå hurtigruta vil vi ta kontakt med andre reiarlag, seier Hjelle.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.