Sjå Vestlandsrevyen og høyr sendingane våre

Du kan høyre alle radiosendingane til NRK Sogn og Fjordane i nett-radio - når og kvar du vil.

Programleiarane Erlend Blaalid Oldeide, Gro Ravnestad og Eldgrim Fossheim

PROGRAMLEIARAR: Erlend Blaalid Oldeide, Gro Ravnestad og Eldgrim Fossheim er programleiarar i NRK Sogn og Fjordane.

Foto: Arne Stubhaug / NRK
Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.
I Gloppen har alle skular fått sjakkbrett i gåve av sjakklubben. No vil klubben ha sjakk som valfag i skulen.
Aril Sande frå Nordfjord har vore mannskap på Siem Pilot i Middelhavet det siste året.