Sjå Vestlandsrevyen og høyr sendingane våre

Du kan høyre alle radiosendingane til NRK Sogn og Fjordane i nett-radio - når og kvar du vil.

Programleiarane Erlend Blaalid Oldeide, Gro Ravnestad og Eldgrim Fossheim

PROGRAMLEIARAR: Erlend Blaalid Oldeide, Gro Ravnestad og Eldgrim Fossheim er programleiarar i NRK Sogn og Fjordane.

Foto: Arne Stubhaug / NRK
Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.