Høyr og sjå sendingane våre

Alt vi sender på radio og i Vestlandsrevyen kan du høyre og sjå om att.

Eldgrim Fossheim og Stian Sjursen Takle

HØYR SENDINGANE VÅRE: Eldgrim Fossheim og Stian Sjursen Takle er to av programleiarane våre.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Du kan også høyre alle sendingane til NRK Sogn og Fjordane direkte i nett-radio.

Å levera lekser på nett er ikkje lett når internett-tilgangen er dårleg. 
Men det ER realiteten for mange skuleelevar i distrikta. 
Skilnadane er store, trass i at bruk av data får ein stadig større plass i skulen.
I Gloppen har alle skular fått sjakkbrett i gåve av sjakklubben. No vil klubben ha sjakk som valfag i skulen.
Aril Sande frå Nordfjord har vore mannskap på Siem Pilot i Middelhavet det siste året.