Høyr og sjå sendingane våre

Alt vi sender på radio og i Vestlandsrevyen kan du høyre og sjå om att.

Eldgrim Fossheim og Stian Sjursen Takle

HØYR SENDINGANE VÅRE: Eldgrim Fossheim og Stian Sjursen Takle er to av programleiarane våre.

Foto: Arne Stubhaug / NRK

Du kan også høyre alle sendingane til NRK Sogn og Fjordane direkte i nett-radio.

Øya Bremangerlandet vil vere utan veg til fastlandet fram til neste veke.
For han som var sekundar frå å bli treft av steinblokkene, var det ei skremmande oppleving.
Over 3000 asylsøkjarar har forsvunne siste året.
  
Heile villreinstammen på Nordfjella, nær 2000 dyr, bør utryddast snarast råd. Det meiner forskarar etter at det i fjor blei påvist skrantesjuke. 
I dag møttes forskarar, politikararar og forvaltninga, for å diskutere den vidare kampen mot smitta.