NRK Meny
Normal

Høyangertunnelen utan naudnett: – I verste fall blir vi ståande hjelpelause på utsida

I haust skal den 7,5 kilometer lange tunnelen oppgraderast for vel 170 millionar kroner, men fylkeskommunen droppar naudnett. Naudetatane slår no kraftig alarm.

Motorsykkelulukke i Høyangertunnelen

FÅR IKKJE NAUDNETT: Naudetatane fryktar at dei ikkje vil greie å kommunisere med kvarandre ved store ulukker. Biletet er frå 2011 då ein motorsyklist omkom etter ein kollisjon med ein personbil i Høyangertunnelen.

Foto: Lars Jonas Pedersen

Ei øving gjort nyleg viste at tryggleiken vil ha alvorlege manglar utan naudnett, det seier brannsjef i Høyanger, Olav Nordgulen.

– Alle ønskjer å hjelpe til viss det skjer ei alvorleg ulukke. Men vi kan ikkje sende folk inn utan å vite nokon ting. I verste fall blir vi ståande hjelpelause på utsida, utan å kunne redde, seier han.

– Nesten ein skandale

Olav Nordgulen

UROLEG: – Eg meiner det er nesten er ein skandale, seier brannsjefen i Høyanger.

Foto: Privat

I haust skal tunnelen oppgraderast for vel 170 millionar kroner, men fleirtalet av fylkespolitikarane vil ikkje bruke dei 50 millionane ekstra det kostar å få på plass det nye naudnettet.

Årsaka er at trafikkmengda ligg under kravet. Forskrifta seier at tunnelar med trafikk på under 5000 bilar i døgeret ikkje er pålagt å ha naudnett.

Likevel håplaust, meiner brannsjefen.

– Eg meiner det er nesten er ein skandale. Det ein av dei lengste tunnelane i Norge og han er i kurvatur, slik at naudnettet berre når nokre få hundre meter. Då har vi 7,5 kilometer utan radiosamband eller naudnett, seier han.

Vil diskutere å endre vedtak

Per Rimmen

– VIL TRYKKE PÅ: Også politiet ønskjer naudnett etter oppgraderinga.

Foto: Kjell Arvid Stølen / privat / NRK

Også politiet ber no fylkeskommunen om å tenke seg om ein gong til, det seier Per Rimmen, fagleiar for samband i politiet i Sogn og Fjordane.

– Vi vil trykke på for å få naudnett, slik at vi kan gjere den jobben vi er sett til å gjere den dagen det skjer noko, seier han.

Les også: Brannsjef: – Det verste vi kan vere med på

Leiar i Samferdsleutvalet til fylkeskommunen Arnstein Menes frå Senterpartiet var ein av dei som i fjor røysta i mot naudnett.

– Utgreiinga vi fekk til handsaminga i fylkestinget var tydeleg på at vi tilfredsstiller krava i tunnelforskrifta. Men eg registrerer rapporten som kjem no og på neste møte i samferdsleutvalet kjem vi til å gå gjennom den. Så får vi diskutere om det er grunnlag for å endre vedtaket vi har, seier Menes.

Distad vil ha naudnett

I oktober i fjor føreslo Høgre, Venstre og KrF å bruke 50 millionar kroner på naudnett, Høgre sin gruppeleiar Noralv Distad meiner framleis at naudnett bør på plass under oppgraderinga no i haust.

Noralv Distad avsluttande valdebatt 10. september 2015

STÅR PÅ SITT: Høgre føreslo i 2014, saman med Venstre og KrF, å installere naudnett i Høyangertunnelen. Noralv Distad (H) har ikkje endra syn.

Foto: Geir Bjarte Hjetland / NRK

– Trafikken er ikkje veldig stor, men vi må òg ta omsyn til lengda på tunnelen. Eg er heilt sikker på at det vil kome krav til naudnett i nær framtid, då vil det bli enno dyrare å ta det att, seier han

I Høyanger meiner brannsjef Olav Nordgulen at det blir svært krevjande å drive redningsarbeid utan at naudnettet kjem på plass.

– Det burde ikkje vere slik at det er avhengig av kvar du er i Norge om du får naudnett. Eg meiner Vegstyresmaktene burde sett krav til naudnett i tunnelar over ei viss lengde, seier han.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.