NRK Meny

Høyanger-forfattar nominert

Forfattar Kjersti Wøien Håland frå Høyanger er nominert til Ungdommens kritikarpris. Ho er nominert for romanen Dommedøgn, og konkurrerer om prisen mot 7 andre forfattarar. Norsk kritikerlag nominerer medan ein jury av sju vidaregåande skuleklassar avgjer kven vinnaren blir. Prisen blir delt ut i byrjinga av mars.

Kjersti Wøien Håland
Foto: Kjersti Wøien Håland
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.