Hotell vil byte fylke

Per Garen, eigar og drivar av Videseter hotell i Stryn, vil byte fylke. Saka er sendt på høyring, men verken Skjåk, Stryn, Oppland eller Sogn og Fjordane vil gå vidare med søknaden. No har Fylkesmannen sendt søknaden vidare til kommunaldepartementet. Garen argumenterer med at han vil høyre til ein kommune som «har interesse og vilje til å bruke både tid og ressursar» til vegvedlikehald og fjellstyre på Gamle Strynefjellsvegen.

Videseter Hotel
Foto: Silje Guddal / NRK