NRK Meny

Hotell vil byte fylke

Per Garen, eigar og drivar av Videseter hotell i Stryn, vil byte fylke. Saka er sendt på høyring, men verken Skjåk, Stryn, Oppland eller Sogn og Fjordane vil gå vidare med søknaden. No har Fylkesmannen sendt søknaden vidare til kommunaldepartementet. Garen argumenterer med at han vil høyre til ein kommune som «har interesse og vilje til å bruke både tid og ressursar» til vegvedlikehald og fjellstyre på Gamle Strynefjellsvegen.

Videseter Hotel
Foto: Silje Guddal / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.