NRK Meny
Normal

Språkrådet: – Skulen brukar for mykje nynorsk

Alle høgskular og universitet i landet bryt mållova. På Vestlandet får nokre av høgskulane refs for manglande bokmål.

Åse Wetås

SKUFFA OVER HØGSKULAR OG UNIVERSITET: Alle høgskular og universitet i landet bryt mållova. Det likar ikkje direktør i Språkrådet, Åse Wetås.

Foto: Svein Arne Orvik / NPK

– Det ser ikkje bra ut. Ingen har følgt mållova til punkt og prikke i år, seier Åse Wetås, som er direktør i Språkrådet.

Kvart år får høgskular, universitet og andre statlege institusjonar tilbakemeldingar frå Språkrådet på språkbruk.

Trenden er manglande nynorsk. Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskulen i Volda får kritikk for at dei brukar for lite bokmål.

– Mållova gjeld òg for dei institusjonane som brukar mest nynorsk. På Høgskulen i Sogn og Fjordane brukte dei for mykje nynorsk og for lite bokmål i 2016.

– Vi tek det ikkje tungt

Seniorrådgivar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Georg Arnestad, er meir oppteken av dei som bryt mållova, for å sleppe unna nynorsken.

– Det er så mange høgskular og universitet i landet vårt som år etter år medvite saboterer heile mållova, så at vi gjer det tek vi ikkje tungt. I ei utgreiing kom vi fram til at vi ikkje skal vere den beste skulen i landet på å halde oppe prosenten med bokmål, seier han

Arnestad forsikrar om at alle studentane på høgskulen skal få informasjon på det målet dei ynskjer.

Georg Arnestad

SKAL IKKJE VERE BEST I BOKMÅL: Seniorrågivar ved Høgskulen i Sogn og Fjordane, Georg Arnestad, seier høgskulen ikkje skal vere den beste skulen i landet på bokmål.

Foto: Tone Merete Lillesvangstu / NRK

Mållaget vil at alle skal følgje lova

Magne Aasbrenn, leder for Noregs Mållag

SER PÅ MÅLLOVA SOM EI STYRKE: Leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, meiner mållova er ein styrke for nynorsk.

Foto: Noregs Mållag

Leiar Magne Aasbrenn i Noregs Mållag vil ikkje ha noko unnatak eller boikotte bokmålsprosenten på typiske nynorskinstitusjonar.

– Det er ein styrke for nynorsk at vi har mållova. Vegen framover er at vi må få alle til å følgje lova.

Språkrådet meiner mållova er klar.

– Mållova seier at statsinstitusjonar skal ha minst 25 prosent av tekstproduksjonen i enkelte kategoriar i den minst brukte målforma, seier Åse Wetås.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.