NRK Meny

Ho vil kjempe for nynorsk

Frida Melvær, som er førstekandidaten til Høgre ved komande stortingsval, vil kjempe imot framlegget i partiprogrammet om å fjerne karakter og eksamen i sidemål. Til Firda seier ho at ho ikkje vil vere med på å gi nynorsken dårlegare vilkår. Høgre skal ta stilling til sidemålsframlegget på landsmøtet sitt i mars.

Smilande Frida Melvær
Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.