NRK Meny
Normal

Ho er med i sluttracet om 15 statsjobbar

Regjeringa meiner fylkesmennene i Sogn og Fjordane, Innlandet og Agder er dei tre mest aktuelle for å få ein ny nasjonal fellesadministrasjon.

Anne Karin Hamre

5-15 ÅRSVERK: – Eg meiner me har gode sjansar for å få denne nye eininga, seier fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane.

Foto: Christian Blom

– Dette er både kjekt og ei tillitserklæring at me er trekt fram som eitt av dei fylkesmannsembeta som er mest aktuelle for å få den nye eininga, seier fylkesmann Anne Karin Hamre i Sogn og Fjordane.

I går presenterte kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hovudtrekka i den nye politikken for å flytta ut statlege arbeidsplassar. I dag kom den detaljerte planen frå Regjeringa, og der står det at Sogn og Fjordane kan få den nye nasjonale fellesadministrasjonen for fylkesmennene:

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner under pressekonferansen om regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser.

NY POLITIKK: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil flytta staten ut av Oslo.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
  • «Det tas sikte på å etablere en sentral enhet bestående av 5–15 personer som lokaliseres sammen med et embete, utenfor Oslo. Vurdering av lokalisering skal bl.a. inkludere plassering i Innlandet, Agder og Sogn og Fjordane.»

Hard kamp

Allereie i januar hadde sju fylkesmenn kasta seg inn i kampen for å kapra desse nye ettertrakta arbeidsplassane: Sogn og Fjordane, Trøndelag, Troms, Møre og Romsdal, Oppland, Agder og Finnmark.

Men no har altså Regjeringa peika seg ut tre embete – Innlandet, Agder og Sogn og Fjordane – som dei mest aktuelle.

Hamre trur IKT-miljøet på Statens hus i Leikanger er den viktigaste grunnen til at Sogn og Fjordane er med i sluttkampen:

John Petter Svedal og Espen Kørra

IKT-MILJØ I SOGN: John Petter Svedal (Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, t.v.) og Espen Kørra (Direktoratet for forvaltning og IKT) prøver å få saks- og arkivsystema i offentleg sektor til å snakka saman på tvers av etatsgrensene.

Foto: Noralv Pedersen / NRK

– Me har i mange år arbeidd med å digitalisera tenester og utvikla nye løysingar for ein meir effektiv sakshandsaming. Me har ei stor utviklingsavdeling som har ansvar for mange landsdekkande tenester, seier fylkesmannen.

IKT-folka i Leikanger har mellom anna utvikla enkle nettløysingar for å søkja om alt frå partistøtte og fri rettshjelp til separasjon og skilsmål.

Sørlandet mobiliserer

Forslaget om ein ny fellesadministrasjon kom rett over nyttår. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) vil administrera dei 17 fylkesmannsembeta på ein meir effektiv måte:

  • KMD vil samla økonomi, rekneskap, arkiv, personalrådgiving og styringa av IKT, som i dag er spreidd over heile landet
  • KMD vil flytta ut arbeidsoppgåver frå departementet, som innkjøp av fellestenester og ansvar for større utviklingsprosjekt
  • Nokre administrative oppgåver vil framleis bli utført ved det einskilde fylkesmannsembetet

KMD seier til NRK at det ikkje er bestemt kor tid lokaliseringsavgjerda blir teken.

Harald Furre

MOBILISERER: – Arendal har ein robust arbeidsmarknad som greier og rekruttera og halda på dyktige medarbeidarar, seier ordførar Harald Furre (H) i Kristiansand

Foto: Svein Sundsdal/NRK

På Sørlandet har dei mobilisert for Agder. Ordførar Harald Furre (H) i Kristiansand har tidlegare sagt til NRK at Arendal vil vera eit godt hovudsete:

– Aust- og Vest-Agder skal slåast saman i 2020. Då er det viktig å støtta opp under Arendal som senter for den regionale staten i Agder, sa Furre nyleg.

Lødemel skal kjempa

Stortingsrepresentant Bjørn Lødemel (H) vitja fredag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Lødemel varslar at han vil kjempa hardt inn mot partifellene i KMD-leiinga for at Leikanger skal vinna kampen mot Arendal og Innlandet:

– Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har eit sterkt fagmiljø og nyt stor respekt for utviklingsarbeidet sitt. Så eg kjem til å synleggjera kor godt dette arbeidet kan gjerast frå Sogn og Fjordane.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.