NRK Meny
Normal

Ho er det nye blodet i Framstegspartiet som statsråden ynskjer seg

SKEI (NRK): – Eg er ikkje ei som klarar å la vere å seie meiningane mine, seier Britt Dalsbotten som står på toppen av Frp si nominasjonsliste i Sogn og Fjordane.

Britt Dalsbotten Frp

PÅ TOPP: Britt Dalsbotten vart foreslått som toppkandidat på Framstegspartiet si nominasjonsliste til Stortinget, og vart valt inn under helgas fylkesmøte.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

– Vi må bygge organisasjonen nedanifrå og opp, appellerte olje- og energiminister Terje Søviknes til fylkesårsmøtet i Sogn og Fjordane Framstegsparti.

Og det er kanskje ikkje tilfeldig at det var organisasjonsbygging statsråden valde å fokusere på i sin appell til møtet.

Ved førre val, kommunevalet i 2015, stilte Frp liste berre i 10 kommunar. Fylkesleiar Lars-Svein gav indre uro skulda.

I toppen av Frp si nominasjonsliste til stortinget skjer det omveltingar. Som nummer ein tronar Britt Dalsbotten, eit mindre kjend blad i Frp sitt politiske miljø i fylket.

Ho drøymer om plass på stortinget, sjølv om partiet går i motvind inn i valkampen.

Drøymer om nasjonal politikk

– Eg har aldri vore den som klarar å halde meiningane mine for meg sjølv, seier Britt Dalsbotten frå Bremanger om kvifor ho fann vegen inn i politikken.

Då ho sat som tillitsvald i Bremanger Raude Kors, hamna ho i diskusjon med andre frivillige som stemde Frp. Då synte det seg at engasjementet hennar passa godt saman med Frp sitt partiprogram.

– Dei sa «Britt, alt det du seier er i Frp sitt program. Vil du ikkje berre melde deg inn?». Eg hadde aldri tenkt på det. Det enda med at eg melde meg inn og ganske kjapt fekk plass i styret, fortel Dalsbotten.

No er draumen å ta steget opp til nasjonal politikk.

– Det er jo ein moglegheit eg ikkje kan seie nei til. Kor stor sjanse for at vi får eit mandat, vil jo vise seg. Men vår klare ambisjon er å få inn ein på stortinget. Og om eg får stå på topp, så blir det vel meg, då!

Friskt pust

– Britt Dalsbotten er eit friskt pust og fornying i partiet. Det bur mykje i ho, så eg meiner ho er ein flott kandidat, seier statsråden Terje Søviknes om den forholdsvis ferske kandidaten

Terje Søviknes

OLJE-OG ENERGIMINISTER: Terje Søviknes snakka lenge om organisasjonsbygging, og om korleis Framstegspartiet i Sogn og Fjordane må ta i bruk sosiale media for å nå veljarane i fylket. Han er positiv til at dei får nytt blod inn på listene til framstegspartiet, som ikkje har veldig god oppslutning i fylket.

Foto: Sigrid Skjerdal / NRK

på toppen av lista.

Sjølv ho ikkje er den i partiet med lengst fartstid, er ho er ikkje redd for å ta steget ut av fylket om moglegheita skulle by seg.

– Det er ikkje skummelt, bere spennande. Det er ein utfordring eg tek på strak arm.

Kva er hjartesakene dine?

– Å, det er mykje. Samferdsel, her i fylket er det alfa omega for å knyte saman bu og arbeidsmarknad. Skatt- og avgiftspolitikk, at vi kan gi føreseielege rammevilkår for næringslivet. Innvandring og integrering er frykteleg viktig. Å stille krav til dei som kjem, og fortast mogleg få dei til å vere bidragsytarar i samfunnet.

Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.