Hjartestartarar i Nordfjord

Røde Kors har gått til innkjøp og utplassering av 22 hjartestartarar i kommunane i Indre Nordfjord. Det er forretningsmannen John Olav Lefdal som har gitt kring 250 000 kroner til prosjektet. Røde Kors skal halde hjartestartarkurs for mottakarane, 2–3 personar knytt til kvar utplassering skal få såkalla DHLR opplæring.

Hjartestartarar
Foto: Solve Kiviranta