NRK Meny

Hjartestartarar i Nordfjord

Røde Kors har gått til innkjøp og utplassering av 22 hjartestartarar i kommunane i Indre Nordfjord. Det er forretningsmannen John Olav Lefdal som har gitt kring 250 000 kroner til prosjektet. Røde Kors skal halde hjartestartarkurs for mottakarane, 2–3 personar knytt til kvar utplassering skal få såkalla DHLR opplæring.

Hjartestartarar
Foto: Solve Kiviranta
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.