Her sprenger dei bort ein heil holme

Høyrte du eksplosjonen i Florø torsdag kveld? Det var 23 tonn dynamitt i aksjon.

Perholmen går i lufta

SALVE: Slik høyres ein samtale mellom skytebasar ut når ein holme går i lufta. Film: Martin Ullaland

Det blir ein salig eksplosjon når det blir bora 2000 hol og putta 23 tonn dynamitt oppi. Det veit Trygve Ullaland alt om.

– Det var ein heil holme som vart sprengt, for å seie det slik, seier Ullaland.

Skal lage lagerplass til røyr

Han driv eit føretak som driv med sprengejobbar. På Perholmen utanfor Florø er dei leigd inn for å sprenge for ein entreprenør.

Der skal det bli lagerplass for røyr frå oljeindustrien på land.

– Ein jobb i ein litt anna skala enn vi er vande med, skriv Ullaland AS på si side på facebook.

Det har vore sprengt større ting under prosjektet, fortel Ullaland.

– Den eine holmen var 5-600.000 m³. Men dei har ikkje sprengt ein slik holme i eitt, slik som no, fortel han.

Her går perholmen opp i lufta

EKSPLOSJON: Du kunne sjå eksplosjonen frå lang avstand då Perholmen utanfor Florø gjekk i lufta. Der skal det leggast røyr i framtida.

Foto: Trygve Ullaland AS