NRK Meny
Normal

Her ryddar flyktningane stranda

– Vi vil vise at vi vil hjelpe og at vi ikkje kjem for å øydelegge landet, men for å vere med å gjere det betre, seier Muhammad Abdulghani (20).

rydding

FRIVILLIG: Vi vil vise nordmenn at vi ønskjer å gjere noko positivt, ikkje berre vere på mottaket, seier Muhammad Abdulghani (fremst i midten på bilete).

Foto: Jostein Vedvik

Saman med kring 15 andre asylsøkjarar i Førde, brukte Abdulghani laurdagen sin på å rydde stranda i Erdalen ved Førde.

Den siste månaden har dei alle jobba frivillig med å rydde og gjere det fint i Førde sentrum.

Vil jobbe

Muhammad Abdulghani kom som flyktning frå Syria til Norge for seks månader sidan. Medan han ventar på svar om han får opphald i Norge, er det lite han vil meir enn å jobbe.

– Eg elskar å vere med på dette. Dessutan vil vi vise at vi ønskjer å gjere noko frå for samfunnet. Gjere det betre på ein måte, seier 20-åringen.

Leiar for frivilligsentralen i Førde, Kari Valle, seier ho set stor pris på det arbeidet asylsøkjarane gjer.

– Det var mange på asylmottaket som hadde lyst å vere frivillige og drive med ryddearbeid i Førde, det er veldig kjekt å sjå.

Ho oppretta difor eit i samarbeid mellom Førde kommune, Teknisk etat, og asylsøkjarane som ønskja å jobbe frivillig.

Strandrydding

SAMARBEID: Kring 15 asylsøkjarar stilte opp og rydda stranda i Erdalen saman med Naturvernforbundet.

Foto: Jostein Vedvik

– Set pris på arbeidet

Då fylkessekretær i Naturvernforbundet, Marit Bendz, høyrde om arbeidet til asylsøkjarane, bestemte ho seg for å spørje om dei ville samarbeide.

– 7. mai er den store strandryddedagen i landet. Vi spurte difor om kunne tenkje seg å rydde stranda saman med oss, seier Bendz.

Naturvernforbundet sitt initiativ var enkelt og greitt for å vise støtte til asylsøkjarane, fortel Bendz.

– Vi set stor pris på flyktningane som gjer dette. Difor ville vi gjere det saman med dei.

For Abdulghani har det frivillige arbeidet også vore ein måte å bli kjend med nordmenn på.

– Eg har fått nye vener og blitt kjend med mange eg elles ikkje ville blitt kjend med. Det er veldig kjekt.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.