NRK Meny
Normal

Her må du bu deg på ventetid

Trafikantar på riksveg 5 mellom Skei og Sogndal må dei neste vekene førebu seg på ventetid og kolonnekøyring i Bergstunnelen og Frudalstunnelen.

Frudalstunnelen på riksveg 5

VENTETID: Både ved Frudalstunnelen og Bergstunnelen blir det ventetid og kolonnekøyring dei neste vekene.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK

Årsaka er at dei to tunnelane mellom Fjærland og Sogndal skal få DAB/FM og naudnett.

– Arbeidet startar opp måndag 26. oktober, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.

Arbeidet skal i hovudsak gå på dagtid, men den første veka blir det jobbing i tunnelane nærmast heile døgnet.

– På dagtid kan det bli ventetid på 30 minutt, men frå 16:00 og fram til 01:00 kan det bli nødvendig med stengingar på inntil ein time.

Det er fordi det på kveld og natt skal sprengast ut nisjer inne i Frudalstunnelen, eit arbeid som krev stenging både i samband med sjølve sprenginga, og tid til sikring og opprydding før trafikken kan setjast på.

Arbeidet som krev stenging av tunnelane skal avsluttast i slutten av november. Då blir det pause i kolonnekøyringa fram til januar 2016, då elektroarbeidet skal i gang. Prosjektet skal stå ferdig 1. juli 2016.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.